Všeobecné podmínky účasti na Českém běhu žen Ostrava 2024

 • Závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.

 • Každý závodník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez obtíží zvládl.

 • Pořadatel závodu není zodpovědný za fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu spojenou s účastí v závodě nebo jeho sledováním.

 • Všechny účastníky závodu žádáme, aby co nejvíce šetřili životní prostředí, neodhazovali odpadky, pohybovali se jen v předem vymezených prostorech a dbali pokynů pořadatele.

 • Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.ceskybehzen.cz.

 • Účastník potvrzuje, že se bude řídit pravidly závodu. Pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek jeho diskvalifikaci ze závodu.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit závod v případě mimořádných nepředvídatelných okolností nebo v případě přírodní katastrofy či zcela nevyhovujících klimatických podmínek. Za těchto okolností nemá pořadatel povinnost vrátit závodníkovi startovné.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.

 • Všechny závodnice jsou v ceně závodu pojištěny proti úrazu.

REGISTRACE

 • Registrace probíhá na internetových stránkách pořadatele www.ceskybehzen.cz vyplněním a odesláním registračního on-line formuláře. Po řádném odeslání registrace systém zašle na uvedený mailový kontakt notifikaci včetně údajů pro úhradu startovného. Registrace je možná také osobně v místě prezentace závodu. Registrují se také účastníci dětských závodů. Je to z důvodu správy výsledků, fotografií.

 • Registrace je platná až po jejím zaplacení. Zaplacením se rozumí připsání částky v plné výši na účet pořadatele převodem či online platbou. Přijetí platby startovného se projeví připsáním startovního čísla v online startovní listině.

 • Registrace, která nebude zaplacená do 5 dnů, se automaticky ruší. Zaplacený registrační poplatek (startovné) účastníkem je nevratný. Lze jej ale převést na jiného účastníka.

 • Změny registrace jsou možné pouze přes e-mail: info@ceskybehzen.cz. Tato změna není zpoplatněná.

 • Za platnou úhradu startovného je považována rovněž úhrada Dárkového poukazu. Obdarovaná má však povinnost registrovat se online v plném rozsahu, aby tak mohla být zařazena do startovní listiny.

PREZENTACE

 • Každý registrovaný závodník je povinen se prezentovat k závodu ve dnech, časech a na místech určeném pořadatelem. Prezentace je možná osobně s platným dokladem totožnosti nebo jinou osobou na základě předložení kopie OP účastníka a kopie jeho potvrzujícího emailu. Prezentace týmů je možná alespoň jedním ze členů týmu. Prezentace závodníků pro Rodinný běh s dm je možná pouze za přítomnosti zákonného zástupce. Při prezentaci závodník obdrží startovní balíček. Nevyzvednuté balíčky nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat.

ZÁVOD

Pro všechny tratě

 • Vždy se jedná o závod s hromadným startem.

 • Závodí se dle pravidel World Athleics (dříev IAAF), mimo Nordic Walking a Rodinný běh s dm.

 • Startovní čísla se zabudovaným čipem pro elektronické měření času musí být umístěna předepsaným způsobem viz Propozice závodu. Startovní číslo je nepřenosné na jinou osobu. Porušení vede k diskvalifikaci. Je přísně zakázáno používat po celé délce tratě kolečkové brusle, trekingové hole, jízdní kola či jiné jízdní prostředky (neplatí pro hole v závodě Nordic Walking). Je zakázáno jakkoliv zkracovat nebo zahrazovat závodní trať. Do prostoru startu a cíle je z bezpečnostních důvodů zakázán vstup se zvířaty. Občerstvení pro závodníky bude podáváno v cíli. První tři závodníci ve všech kategoriích obdrží cenu. Nevyzvednuté ceny nelze později nárokovat. Účastníci mají možnost reklamovat výsledek závodu nejpozději do 5 kalendářních dní od konání závodu na e-mailové adrese pořadatele info@ceskybehzen.cz.

Pro týmy

 • Týmy soutěží pouze na trati 5 km. Závod týmů běží právě 4 běžkyně. Absolvují závod hromadně. Jejich časy se sčítají. Vítězí tým s nejnižším součtem časů.

Pro Rodinnou míli s dm

 • Závod s hromadným startem bez měření času. Všechny děti, případně v doprovodu rodičů běží stejnou trať, jsou však rozděleny do dvou skupin dle věku viz Propozice výše. Registrují seděti i rodiče. Startovní číslo při povinné prezentaci obdrží děti i rodiče. Každé dítě obdrží uvítací balíček při prezentaci a účastnickou medaili, pitný režim a malý dárek po doběhu.

Pro Nordic Walking

 • Závod s hromadným startem. Povinným doplňkem chodce jsou hole. Lze si zapůjčit u startu závodu. Jinak platí pravidla pro běhy uvedená výše.

Tombola

 • Ceny tomboly jsou rozdělovány na základě startovních čísel po příchodu do místa konání tomboly a vyhlášení. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zveřejněním fotografií a videozáznamů pořízených v rámci akce Český běh žen

Vyplněním registrace – online nebo osobně př prezentaci – účastník akce nebo jeho zákonný zástupce - souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze pořádajícího SSK Vítkovice, z. s.  se sídlem v Ostravě-Vítkovicích, ulice Závodní ulice 2891/86, 703 00, IČ: 00534544, DIČ: CZ00534544, registrovaném ve spolkovém rejstříku u krajského soudu v Ostravě, spisová značka L, vložka 18, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím SSK Vítkovice, z. s. pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků a dále pro nekomerční užití dokumentačních fotografií a video záznamů pro účely prezentace nebo propagace své činnosti dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Zároveň účastník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

 

Pozn.: Pořadatel si vyhrazuje právo na změny